Korai iskolaelhagyás csökkentése projekt

A kedvezményezett neve: Szövetség Somogy Jövőjéért Alapítvány

A projekt azonosító száma: EFOP-1.4.4-17-2017-00063

A projekt címe: A roma lányok jövőképének formálása

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A szerződött támogatás összege: 29 971 385 Ft

A projekt megvalósításának kezdete: 2018.04.01.

A projekt befejezési dátuma: 2020.03.31.

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt átfogó célja a korai iskolaelhagyás, iskolai lemorzsolódás csökkentése a bevonásra kerülő 20 fő célcsoporttagnál 4 mentor és 1 szakmai vezető segítségével.

Célcsoportok:

  • 10-18 éves általános vagy középiskolás hátrányos helyzetű lányok
  • a bevont lányok családja
  • korai iskolaelhagyással veszélyeztetett nem roma lányok

Tevékenységek:

Szükségletfelmérés

Érzékenyítés

Egyéni és családi mentorálás biztosítása a célcsoport számára

Csoportos mentorálás

Természetbeni támogatás a továbbtanulás ösztönzése, illetve a lemorzsolódás elkerülése érdekében

A projekt célját támogató rendezvények lebonyolítása

Programok:

Információs napok

Egészséges életmódra nevelő tanácsadások

Önismereti foglalkozások

Prevenciós célú programok

Sport és szabadidős rendezvények

Napközis tábor

Életvezetési tanácsadások

Áldozattá válás megelőzését segítő foglalkozások

Pályaorientációs foglalkozások

Családterápiás foglalkozások

Tanácsadás a szülők számára