A tudatos pályaválasztás támogatása projekt

A kedvezményezett neve: Szövetség Somogy Jövőjéért Alapítvány

A projekt azonosító száma: EFOP-1.3.8-17-2017-00011

A projekt címe: A tudatos pályaválasztás támogatása az önkéntesség által

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A szerződött támogatás összege: 149 953 351 Ft

A projekt tartalmának bemutatása:

A Szövetség Somogy Jövőjéért egy 2016-ban alapult szervezet, amely rövid fennállása ellenére rendkívül jó kapcsolatot alakított ki a megyében működő egyéb civil szervezetekkel és önkormányzatokkal. Az Alapítvány alapszabályában meghatározottak szerint célja az egészség megőrzésének elősegítése, a komplex társadalmi felzárkózás elősegítése, a szociális háttér elősegítése, humán szolgáltatások megújítása, önkéntesség fejlesztése, munkaerőpiaci szolgáltatások, oktatás fejlesztése, valamint a fiatalok helyben tartásának elősegítése. Az önkéntesség fejlesztése kapcsán a fiatalok munka tapasztalatszerzését, a vállalatok vagy önkormányzatok érzékenyítésének támogatását végzi, önkéntesek toborzását, szemléletformálást valósít meg.

A projekt során célunk elérni, hogy a fiatalok a társadalmi szolgálaton, az önkéntességen keresztül tanuljanak, ismereteket, tapasztalatokat gyűjtsenek, így elősegíthető a tudatos pályaválasztás. A mai társadalom fiataljaira jellemző, hogy nem igazán tudják, mit kezdjenek életükkel, a munka területén milyen pályán induljanak el, kifizetődő-e az általuk választott végzettség, szakma, nem csak anyagi oldalról tekintve, hanem a hasznosság kérdését illetően is, nem látják át minként egyeztethető össze a munka és a magánélet, nem tudják mi vár rájuk, ha a megszokott rutinszerű iskolai életből átlépnek a munka világába. Lényegében a középiskolai tanulmányokat befejezve bizonytalanná és tanácstalanná válnak saját jövőjüket illetően, nem tudják meghozni a megfelelő, részletesen végiggondolt pályadöntésüket, emiatt több esetben megkezdenek egy felsőfokú tanulmányt, melyet nem fejeznek be, olyan munkahelyeken próbálnak meg elhelyezkedni, amelyről már a munkába lépést követően tudják, hogy nem lesz hosszú távú, hiszen nem egyezik érdeklődési körükkel, pusztán az anyagi biztonságot keresik benne. Ebből kifolyólag a projekt keretén belül olyan tevékenységeket készülünk megvalósítani, amelynek köszönhetően elősegíthetővé válik a tudatos pályaválasztás. Ennek egyik legmegfelelőbb formája az önkéntes tevékenység megvalósítása, a fiatalok számára ez az első munkatapasztalatot jelentheti, amely az életpálya építéshez elengedhetetlen tapasztalatszerzést jelent. Továbbá az önkéntes tevékenységnek felbecsülhetetlen társadalmi haszna van, a fiatalok aktív részvétele a társadalmi ügyekben igencsak alacsony, amely számos negatív következményt von maga után, az aktív társadalmi szerepvállalás hiánya hozzájárul a társadalmi együttélés és együttműködés mérséklődéséhez, gátolja a fiatal felnőttek társadalmi integrációját, csökkenti a közösségi szerepvállalást. Ahhoz, hogy a fiatalok tudatos pályaválasztását elő tudjuk segíteni, a fogadó szervezeteket is képessé kell tennünk a fiatalok hatékony fogadására, ehhez az szükséges, hogy tájékoztatást nyújtsunk az önkéntesség helyéről és szerepéről társadalmunkban, minden szervezetnek át kell azt látnia, hogy az „ingyen munkán” túl fontos társadalmi szerepe van az önkéntességnek, és így minden önkéntes fogadó szervezetnek felelőssége van abban, hogy az önkéntes programja ezt a társadalmi szerepet is be tudja tölteni. Célunk elérni a projekt során, hogy a bevont fiatalok megfelelő mértékű tapasztalatot szerezzenek a munka területén, kialakuljon bennük az a tudatos gondolkodásmód, amellyel a jövőjüket összeszedetten és magabiztosan lesznek képesek építeni, tudatosan válasszák meg pályájukat, projektünk egyik legnagyobb eredménye lehet, ha a bevont fiatalok az önkéntes tevékenységet követően elhelyezkednek új munkahelyükön. A célok eléréséhez rendezvényeinkkel, programjainkkal, képzéseinkkel-tanfolyamainkkal, valamint a projekt megvalósításában résztvevő szakemberek, tanácsadók segítségével szeretnénk hozzájárulni.

A projekt során több rendezvény, tanácsadás és képzés keretében segítjük a fiatalok tapasztalatszerzését. A programokon nagy hangsúlyt fektetünk a pályaorientációra, a tudatos karriertervezésre, a célcsoport lelki támogatására, mentorálására. A fiataloknak lehetőségük nyílik munkavédelmi és nyelvi tanfolyam elvégzésére illetve B kategóriás jogosítvány megszerzésére, melyek pozitívan befolyásolhatják az álláskeresésüket. A belső oktatás és felkészítő tevékenység által a fogadó szervezet képessé válik az önkéntesek produktív fogadására.

A pályázat keretében beruházásra is sor kerül, az önkéntes tevékenységet és a szövetség munkáját támogató irodabútorok, információs eszközök és az egészségmegőrzés segítésének céljából vérnyomásmérő készülékek kerülnek beszerzésre.

A megvalósítást minimum 100 fő önkéntes bevonásával tervezzük, több helyszínen. Főként az egészségügy, elsősegélynyújtás, szociális segítségnyújtás tevékenységekre fókuszálunk.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt tényleges befejezési dátuma: 2021.03.29.